კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

თუ გაგაჩნიათ სტაბილური შემოსავალი,რომელიც ბანკში გერიცხებათ გთავაზობთ არაუზრუნველყოფილ სესხს გამარტივებული პირობებით:

ნომინალური წლიური 10% -დან
ეფექტური წლიური 14.26% -დან

ვალუტა:

სასურველი კრედიტის ოდენობა:

სესხის სასურველი ვადა (თვე):

წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 10%

ყოველთვიური გადასახადი 0,00 c
შეავსეთ განაცხადი