კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამომხმარებლო სესხი

თუ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი თანხა თქვენი ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად, ჩვენ გთავაზობთ უზრუნველყოფილ სესხს მიზნობრიობის გაკონტროლების გარეშე

 

ნომინალური წლიური 7% -დან
ეფექტური წლიური 9.1% -დან

სასურველი კრედიტის ოდენობა:

სესხის სასურველი ვადა (თვე):

წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 14.1%

ყოველთვიური გადასახადი 0,00 c
შეავსეთ განაცხადი


მცირე და საშუალო ბიზნესი