კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

ვადიანი ანაბარი სარგებლის ყოველთვიური გატანით

თუ გაქვთ გარკვეული დანაზოგი, გსურთ მისი განთავსება სარგებლის პერიოდულად მისაღებად, გთავაზობთ გახსნათ ვადიანი ანაბარი.

ნომინალური 9%
ეფექტური 9.41%