კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

მოთხოვნამდე ანაბარი

მოთხოვნამდე ანაბარი - თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიყენოთ ანაბარზე განთავსებული თანხა დარიცხულ სარგებელთან ერთად.

ნომინალური 5.0%
ეფექტური 5.12%