კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები
20.10.2014

ქ. თბილისში სს ხალიკ ბანკი საქართველო-ს ახალი გლდანის ფილიალი გაიხსნა

ფილიალი განთავსებულია თბილისში, ი.ვეკუას ქ.№ 51-ში. ახლადგახსნილ ფილიალში კლიენტებს შესთავაზებენ საბაკო პროდუქტების ფართო სპექტრს როგორც საცალო, ასევე საშუალო

ბიზნესის მიმართულებით. ბანკის გრძელვადიანი სტრატეგიის შესაბამისად ახალი გაყიდვების წერტილების გახსნა მომავალშიც გაგრძელდება და ეს პროცესი მოიცავს თბილისს და

საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებს.