კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები
17.09.2018

საოპერაციო დღის გახანგრძლივება

გაცნობებთ რომ, 2018 წლის 17 სექტემბრიდან, 10:00-დან 17:30 საათამდე  მიღებული გადარიცხვები ეროვნულ ვალუტაში, შესრულდება მიმდინარე დღის თარიღით, ხოლო 17:30 საათის შემდეგ მიღებული დავალებები მომდევნო საბანკო დღის თარიღით.