კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები
14.03.2016

სს ხალიკ ბანკი საქართველოს ინტერნეტ ბანკინგით მომსახურების პირობებში შევიდა ცვლილება

 

გაცნობებთ, რომ სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ ინტერნეტ ბანკინგით მომსახურების პირობებში შევიდა ცვლილება. კერძოდ,

 

 

1. დადგინდა ლიმიტი(3000 ლარი) რომლის ფარგლებში ნებისმიერი გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ ბანკინგით, შესრულდება მომენტალურად (ON LINE).

2. ანგარიშსწორების პერიოდი მიმდინარე ვალუტირების თარიღით:

  • გადარიცხვები სხვა პირის ანგარიშზე ეროვნულ ვალუტაში ლიმიტის ზევით ბანკის გარეთ შესრულდება 16:00 სთ-მდე, ხოლო ბანკის შიგნით 17:30 სთ-მდე.
  • გადარიცხვები სხვა პირის ანგარიშზე ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში (USD, EUR, GBP) შესრულდება 17:00 სთ-მდე, ხოლო ბანკის შიგნით 17:30 სთ-მდე.

 აღნიშნული ცვლილება ეხება ბანკის სამუშაო დღეებში შესრულებულ გადარიცხვებს და ძალაში შედის 2016 წლის 25 მარტიდან.

 

გმადლობთ რომ სარგებლობთ სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურებით.

 

ბანკის ადმინისტრაცია

  10.03.2016წ. 

 

დამატებითი ინფორმაცია:

„ინტერნეტ–ბანკინგი იურიდიული პირებისათვის“ სისტემით სარგებლობის ზოგადი წესები