კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები
31.07.2018

ცვლილება დისტანციური საბანკო მომსახურების ტარიფებში

გაცნობებთ, რომ 31 აგვისტოს სრულდება დისტანციური საბანკო მომსახურების აქცია და 1 სექტემბრიდან მომსახურების ყოველთვიური სტანდარტული ტარიფი შეადგენს 2 (ორი) ლარს.