კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები
05.07.2018

ცვლილება საოპერაციო მომსახურების ტარიფებში

გაცნობებთ, რომ 2018 წლის 6 აგვისტოდან ცვლილება შედის  სს ხალიკ ბანკი საქართველო-ს საოპერაციო მომსახურების ტარიფებში. კერძოდ გარანტირებული საერთაშორისო სავალუტო გადარიცხვის (CITI BANK-ის გავლით) საკომისიო აშშ დოლარში შეადგენს - არსებულ ტარიფს + 50 აშშ დოლარი.