კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები
02.10.2017

Cashback აქცია

ხალიკ ბანკი საქართველო, 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, აცხადებს მარკეტინგულ კამპანიას:

გადაიხადეთ უკონტაქტოდ და დაიბრუნეთ თითო გადახდაზე 10 თეთრამდე*.

აქციის პირობაა უნაღდო ანგარიშსწორებით (უკონტაქტოდ) გადახდა ხალიკ ბანკის საბანკო პროდუქტებით:

- ბარათით

- სტიკერით

- საათით

აქციაში ჩართული სავაჭრო ობიექტები: ხალიკ ბანკის პარტნიორი და სხვა ფიზიკური სავაჭრო ობიექტები.

აქცია ვრცელდება როგორც საქართველოში, ისე მის ფაგლებს გარეთ განხორციელებულ გადახდებზე და ტრანზაქციის მინიმალური თანხა შეადგენს 5 ლარს.

თანხის დაბრუნება მოხდება ყოველთვიურად.

*10 თეთრი ხალიკ ბანკის პარტნიორ ობიექტებში, 5 თეთრი ნებისმიერ ობიექტში.