კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

ივანე ვახტანგიშვილი

განათლება:

 • ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
 • 1984-1991 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი
 • 1979-1983 მ.ვ.ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კანდიდატის ხარისხი
 • 1974-1979 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი

 სამუშაო გამოცდილება:

 • 2008.03  სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
 • 2007.07 - 2008.05 სს "ხალიკ ბანკი ყაზახეთი"-ს გამგეობის თავმჯდომარის მრჩეველი
 • 2006.07 - 2007.07 კომერციული ბანკი "ხლებნი"-ს გამგეობის თავმჯდომარე
 • 1998-2005 საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე პრეზიდენტი
 • 1995-1998 "გაერთიანებული ქართული ბანკი"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე
 • 1994-1995 "ახალი ქართული ბანკი"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე
 • 1993-1994 "საქართველოს შემნახველი ბანკი"-ს გამგეობის თავჯდომარის მოადგილე
 • 1991-1993 "საქართველოს შემნახველი ბანკი"-ს ნაძალადევის ფილიალის უფროსი