კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ასლან ტალპაკოვი

სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი

ანა ბოროდოვიცინა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

ასლან ტალპაკოვი

განათლება:   

  • 1996 წწ. – 1998 წწ.  ქეროლის კოლეჯი, ქ. ჰელენა, მონტანას შტატი - აშშ. CILI  LANGUAGE  SCHOOL  
  • 1992 წწ. – 1996წწ. ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ქ. ვარნა, ბულგარეთი. სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი - ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

  • 2015 წლის ივლისიდან -დღემდე სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი, გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე.  
  • 2011.07 -  2015.07  სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, კორპორატიულ კლიენტებთან მუშაობის დეპარტამენტის   დირექტორი. 
  • 2009 - 2011.07  „RBS (Kazakhstan) ბანკი“,  კორპორატიულ კლიენტებთან მუშაობის მთავარი მენეჯერი. 
  • 2004.08 - 2009 ABN AMRO Kazakhstan /RBS (Kazakhstan) ბანკი, ფილიალის დირექტორი.    
  • 2001.04 - 2004.08 ABN AMRO Kazakhstan ბანკი, საანგარიშგებო - საკასო განყოფილების უფროსი  
  • 2000.07 -  2001.04  ABN AMRO Kazakhstan ბანკი, ქ. ალმატი   
  • 1999 - 2000  ერთობლივი საწარმო  ALLIED SUPPORT,  საფინანსო განყოფილების ბუღალტერი 
  • 1999  სს „ნურ ბანკი“,  საერთაშორისო ბლოკის წამყვანი სპეციალისტი