კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ასლან ტალპაკოვი

სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი

ანა ბოროდოვიცინა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

ანა ბოროდოვიცინა

განათლება:

  • 1997-2002წ. ყაზახეთის კ.ი. სატპაევის სახ. ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტისპეციალობა: ეკონომიკური კიბერნეტიკა. ( წარჩინების დიპლომი)

სამუშაო გამოცდილება:

  • 2011.11 სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკის“ ჯგუფის კაპიტალით მართვის დეპარტამენტის დირექტორი
  • 2012.09 „ხალიკ ბანკი ყირგიზეთი“-ს დირექტორთა საბჭოს წევრი
  • 2011.09 სს „НБК-ბანკი“-ს (ყაზახეთის ნაციონალური ბანკის)  დირექტორთა საბჭოს წევრი (რუსეთი)