კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

იპოთეკური სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

მიზნობრიობა

გაიცემა მიწის ნაკვეთების შეძენისთვის, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის, არაკომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მშენებლობის/რეკონსტრუქციის/რემონტისთვის,   აგრეთვე შიდა და გარე იპოთეკური სესხების რეფინანსირებისთვის. 

ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანხა

2,000 – 500,000 USD

ვადა 

120 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური

8.00%-დან

საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური

8.41%-დან

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი 

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)