კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

მიზნობრიობა

ბიზნესის განვითარება და/ან სამომხმარებლო მიზნებისთვის

ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანხა

2,000 – 10,000 USD

ვადა 

24 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური

20.00%-დან

საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური

23.85%-დან

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი 

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური გრაფიკით)

უპირატესობები

გირაო არ მოითხოვება

დამატებითი პირობები

მინიმუმ 2 პირის თავდებობა