კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

საინვესტიციო სესხი

მიზნობრიობა

გაიცემა კომერციული უძრავი ქონების შეძენის/მშენებლობისთვის, არაკომერციული უძრავი ქონების შეძენისათვის ბიზნესის ორგანიზების მიზნით, მიწის ნაკვეთების შეძენისთვის კომერციული უძრავი ქონების მშენებლობის მიზნით, მოქმედი ბიზნესის ახალი მიმართულების დაფინანსებისთვის, აგრეთვე ბიზნესის განვითარებისთვის მიღებული შიდა და გარე სესხების რეფინანსირებისთვის. 

ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანხა

2,000 – 500,000 USD

ვადა 

120 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური

от 8.00%

საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური

8.41%-დან

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი 

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)