კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სესხი ბიზნესის განვითარებისთვის

მიზნობრიობა

გაიცემა მოძრავი ქონების შეძენისათვის/რემონტისთვის, შენობების, კომერციული დანიშნულების სათავსოების რემონტისთვის/რეკონსტრუქციისთვის, აგრეთვე ბიზნესის განვითარებისათვის მიღებული შიდა და გარე სესხების რეფინანსირებისთვის

ვალუტა

GEL, USD, EUR

 

თანხა

2,000 – 500,000 USD

 

ვადა 

72 თვემდე

 

საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური

8.00%-დან

 

საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური

8.46%-დან

 

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

 

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი 

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)