კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

ოვერდრაფტი

მართეთ თქვენი კომპანიის ფულადი სახსრები უფრო ეფექტურად!

ჩვენ გთავაზობთ სპეციალურად თქვენთვის შექმნილ პირობებს ოვერდრაფტისთვის.

ოვერდრაფტი არის თქვენს ანგარიშზე დაწესებული საკრედიტო ნაშთი, რომლის ფარგლებშიც შეძლებთ ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე მეტი თანხის გატანას.

60 000 $-მდე ოვერდრაფტის გაცემა მხოლოდ ბრუნვების საფუძველზე!

  • მოკლევადიანი ფულის დეფიციტის აღმოსაფხვრელად
ნომინალური წლიური % -დან
ეფექტური წლიური % -დან