კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სხვადასხვა

„ინტერესთა კონფლიქტის მართვის დებულების“  შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2015 წლის 10 მარტის  №26/04  ბრძანებით დამტკიცებული ინფორმაცია.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ფაილები:


1) 2015 წელი

2) 2016 წელი

3) 2017 წელი

4) 2018 წელი