კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

The Mortgage Loan

If you would like to purchase, build or repair real estate, we offer you mortgage loans with following conditions:

 

ნომინალური წლიური 7% -დან
ეფექტური წლიური 7.53% -დან

ვალუტა:

სასურველი კრედიტის ოდენობა:

სესხის სასურველი ვადა (თვე):

წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 9%

ყოველთვიური გადასახადი 0,00 c
შეავსეთ განაცხადი