კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

პროდუქტის დასახელება გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი გრაფა

    

პრეტენზიის ხასიათი გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი გრაფა

    

პრეტენზიის შინაარსი

In what form do you want to receive a response to a claim? (Mark only one option.)

By submitting this application, I confirm that:

  • The data specified in the application are accurate
  • The application submitted in electronic form has the same legal effect as the application in material form
Information useful for consumers can be found on the website of the National Bank of Georgia http://www.nbg.gov. Ge / cp or through the hotline: 822 406 406.